Tom Indkøbskurv

Vilkår for brug af webshop

Forsiden Vilkår for brug af webshop
Læs venligst handelsbetingelserne omhyggeligt. disse handelsbetingelser kan være ændret siden du sidst besøgte websitet. Når du bruger websitet, indikerer du din accept af handelsbetingelserne.
 
Expect Supplies er et af Expects websites og bliver på nuværende tidspunkt stillet gratis til rådighed for brugere, som accepterer at overholde disse handelsbetingelser. Expect forbeholder sig retten til at ændre indholdet af disse til enhver tid, og til at revidere disse handelsbetingelser når som helst, Expect finder det nødvendigt. Brugere, som overtræder handelsbetingelserne vil få deres adgang annulleret og de kan blive forment adgang til websitet på ubestemt tid. Brugere er forpligtede til at tjekke disse handelsbetingelser løbende. Ved at anvende websitet, efter vi har meddelt ændringer til disse handelsbetingelser, erklærer du dig enig i at acceptere disse ændringer, uanset om du har læst dem eller ej.

Brugere
Vi diskriminerer ikke på baggrund af alder, national oprindelse, køn, seksuel præference eller religion.
Ingen under 18 år må bruge websitet uden samtykke fra deres forældre eller værge. Vi anbefaler kraftigt at forældre og værger overvåger deres børns internetbrug. Ved brug af websitet, vurderes enhver at være en repræsentant ældre end 18 år.

Cookies
"Cookies" er små krypterede datafiler (indeholdende referencer om Bruger ID informationer tilføjet af brugeren og gemt på vores sikre server) som lagres på din harddisk, når du går ind på en webside. Expect bruger cookies til at forbedre din indkøbsoplevelse hos os. For at få mere at vide om, hvordan websitet bruger Cookies, venligst gennemlæs vores Privatlivspolitik.

Links
Expect er ikke ansvarlig for indholdet af ikke-associerede websider, der kan tilgås fra eller linker til vores hjemmesider. Disse links er udelukkende en service og du benytter dem på egen risiko. Enhver anden webside tilgået fra vores websted er uafhængig af Expect, og Expect har ingen kontrol over indholdet af disse andre websider. Derudover betyder et link til enhver anden webside ikke, at Expect på nogen måde tilslutter sig eller påtager sig ansvar for indhold eller brug af en sådan webside. Enhver reference til tredjepart eller tredjeparts produkter eller tjenesteydelser kan på ingen måde fortolkes som en anbefaling eller en godkendelse fra Expect' side af denne tredjepart eller et produkt eller ydelse tilbudt af tredjepart.

Fortrolighed
Expect tager håndteringen af vore kunders fortrolige oplysninger seriøst. For at få mere information om, hvordan vi beskytter vores kundedata, kan du læse vores Privatlivspolitik.

Produkt og service informationer
Vi forsøger at vise alle produkter på websitet i en nøjagtig gengivelse; dog kan vi ikke være ansvarlige for fotografiske afvigelser I størrelsesforhold, form eller farver på produkterne, på baggrund af de tekniske forskelle, der kan være på vores kunders tekniske udstyr. For at gøre indkøb af Expect produkter mere nemt og komfortabelt, tilbyder Expect dig valget mellem forskellige indkøbsmuligheder. Du kan vælge at købe ind via vores webbutikker, via vores kataloger, eller du kan kontakte os per telefon.
Kvitteringen i form af en e-mail med ordrebekræftelse er alene en tilkendegivelse af, at vi har modtaget din ordrebestilling, og udgør ikke et tilbud om salg. Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af solgte varer, eller afslå salg overhovedet, inkluderet men ikke begrænset til forbud af salg til forhandlere.

Brugervejledning
Du erklærer dig enig i, at du via websitet ikke vil: (i) sende information, data, tekster, filer, links, software, chat, kommunikation eller andre materialer, som er eller som Expect finder ulovlig, skadelig, truende, vurderer som misbrug eller bagvaskelse, vulgær, obskøn, racemæssigt eller etnisk hadefuldt eller på anden måde uacceptabelt; (ii) forsøge at sende "virus", "trojanske heste" eller anden software af ødelæggende eller forstyrrende karakter (iii) tilsigtet eller utilsigtet overtræde enhver relevant lokal, national eller international lovgivning, inkluderet men ikke begrænset til enhver bestemmelse, som følger lovgivningen, når du bruger eller tilgår websitet eller i forbindelse med din brug af websitet i enhver henseende; og (iv) misbruger personlige oplysninger eller overtræder nogen person- eller ejendomsrettigheder (inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder) tilhørende personer eller virksomheder.

Skadesløsholdelse
Ved at bruge webstedet, accepterer du at friholde Expect for alle krav, skader, tab, passiver og søgsmål (herunder omkostninger og advokatsalærer), der er afholdt af dem, der udspringer af eller i forbindelse med dit brud eller påstået brud på disse handelsbetingelser (herunder, uden begrænsning, krav fra tredjemand om krænkelse af intellektuelle ejer rettigheder). Du indvilliger i at samarbejde fuldt ud og med rimelighed i forsvaret af ethvert krav. Expect forbeholder sig retten til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol over enhver sag, som ellers underlagt skadesløsholdelse af dig.

Frasigelser, krav, begrænset forpligtigelse
Hjemmesiden er supporteret af Expect på en "som det er" og "som er tilgængeligt" basis. Expect fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art, explicit eller implicit, vedrørende(1) drift af websitet, (2) kvaliteten, nøjagtigheden, fuldstændighed eller gyldighed af ethvert produkt på websitet, eller (3) hvorvidt funktionerne på websitet kan blive afbrudt eller fungere fejlfrit, eller at fejl vil blive korrigerede, inkluderet men ikke begrænset til, handelsgarantier, underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Expect er ikke ansvarlig for trykte og typografiske fejl. Du erklærer dig udtrykkeligt enig i, at din brug af websitet er på din egen risiko.

Hjemmesiden kan indeholde fakta, betragtninger, synspunkter, udsagn og anbefalinger fra tredjeparts personer eller organisationer. Ingen af Expect parterne repræsenterer eller tilslutter sig nøjagtigheden, aktualiteten eller pålideligheden af ? ethvert råd, mening, tilkendegivelse eller anden information fremsat, uploadet eller distribueret gennem websitet. Du anerkender, at enhver tillid til en sådan mening, råd, tilkendegivelse eller information er udelukkende på din egen risiko.
Ingen af Expect Parterne er ansvarlige for eller forpligtede af nogen specielle, tilfældige, betingede, straffende eller andre indirekte skader, der er resultatet af brug af, eller manglende evne, til brug af websiden eller den information, som den indeholder, selvom den partner er blevet advaret om risikoen for sådanne skader.
Visse lokale love tillader ikke begrænsninger på garantier eller eksklusion eller begrænsning af bestemte skader. Hvis disse love omfatter dig, vil nogle af alle de ovennævnte frasigelser, eksklusioner eller begrænsninger ikke nødvendigvis gælde for dig og du har måske yderligere rettigheder.

Stavefejl/trykfejl
Selvom vi gør, hvad vi kan for at sørge for nøjagtige informationer, kan unøjagtigheder eller fejl forekomme, inklusiv prisinformationer, og produktspecifikationer. I de sjældne tilfælde, hvor der forekommer trykfejl, vil vi, når vi har mulighed for det, enten kontakte dig for videre instruktioner før afsendelse bestillingen, eller annullere din ordre og orientere dig om annulleringen. Expect forbeholder sig retten til at rette enhver fejl, unøjagtighed eller udeladelse, også efter en ordre er blevet afgivet og uanset om ordren er bekræftet eller ej og beløbet er trukket på dit kreditkort.

Lukning
Expect kan efter eget skøn, afbryde eller suspendere din adgang til hele eller dele af websitet, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til overtrædelse af disse handelsbetingelser. I tilfælde af at disse handelsbetingelser annulleres, vil restriktionerne vedrørende varer på websitet og de fremstillinger, garantier, godtgørelser og begrænsninger af forpligtelser, der er fastsat i disse handelsbetingelser, fortsat være gældende. I tilfælde af at du er utilfreds med de services Expect tilbyder, er det di beslutning at annullere din brug af websitet.
Restriktionerne vedrørende Materialer optræder på stedet, og de repræsentationer og garantier, godtgørelser og begrænsninger af forpligtelser, der er fastsat i disse handelsbetingelser vil overleve opsigelse. I tilfælde af at du er utilfreds med de ydelser, som Expect, er din eneste mulighed at opsige din brug af Webstedet.

Kommentarer, klager og spørgsmål
Vi byder din feedback angående hjemmesiden velkommen. Alle kommentarer, ideer, meddelelser, forslag og anden kommunikation sendt til websitet bliver og forblive Expect eksklusive ejendom, og vi kan benytte al sådan kommunikation i forskellige sammenhænge, inkluderet reproduktion, offentliggørelse og udgivelse af sådan kommunikation, uden kompensation til dig. Skulle du have nogle spørgsmål eller reklamationer angående overtrædelse af disse Handelsbetingelser, bedes du venligst kontakte os.